Konferencja 2003

PROGRAM

25 czerwca - środa (TYLKO DLA KAPŁANÓW)
"JAK DOTRZEĆ DO INNYCH Z ORĘDZIEM EWANGELII"

09.30 Rozpoczęcie
10.00 Katecheza 1: Ewangelizacja jako element formacji w seminariach duchownych i w formacji permanentnej kapłanów - o. Tom Forrest, CSsR, USA
11.00 Przerwa
11.30 Katecheza 2: Ewangelizacja jako forma pracy duszpasterskiej - bp Anthony Gbuji, Nigeria
13.00 Obiad
15.30 Katecheza 3: Powszechne wezwanie do ewangelizacji - o. Tom Forrest, CSsR, USA
16.30 Przerwa
16.45 Seminaria tematyczne - prowadzą mówcy i zaproszeni goście
18.00 Kolacja
19.15 Eucharystia
21.00 Apel Jasnogórski

26 czerwca - czwatrek
"ZGODNIE Z PRAWDĄ"

09.00 Rozpoczęcie
09.30 Katecheza 1: Jezus - prawda, która wyzwala - o. Tom Forrest CSsR, USA
10.30 Przerwa
11.00 Katecheza 2: Królestwo Boże jest wśród was - bp Anthony Gbuji, Nigeria
12.20 Obiad
15.00 Modlitwa
15.30 Katecheza 3: Kocham cie, Kościele - bp Anthony Gbuji, Nigeria
16.30 Przerwa
16.45 Katecheza 4: Maryja w misji ewangelizacyjnej Syna - o. Celestyn Napiórkowski OFMc, Polska
17.45 Kolacja
19.30 Eucharystia

27 czerwca - piątek
"W DUCHU WIARY"

09.00 Modlitwa
09.30 Katecheza 1: Żyć w duchu wiary - s. Mary O'Duffy SMG, Rzym
10.30 Przerwa
11.00 Katecheza 2: Moralny aspekt ewangelizacji - o. Tom Forrest CSsR, USA
12.30 Obiad
15.00 Modlitwa
15.30 Katecheza 3: Ewangelizacja, a wyzwania wspólczesnego świata - bp Anthony Gbuji, Nigeria
16.30 Przerwa
16.45 Katecheza 4: Poznać, pokochać, naśladować - o. Tadeusz Hajduk SJ, Polska
17.45 Kolacja
19.30 Eucharustia

28 czerwca - sobota
"BEZ RYWALIZACJI"

08.30 Eucharystia
09.30 Katecheza 1: Pokonując uprzedzenia, aby świat uwierzył - archm. o. Sergiusz Gajek, Białoruś
10.30 Przerwa
11.00 Katecheza 2: Idźmy wspólnie bez rywalizacji - o. Tom Forrest CSsR, USA
12.20 Obiad


[Goście] [Dokumenty] [Główna] [Powrót]