MODLITWA za NARÓD
MODLITWA za NARÓD
LIST:
Do odpowiedzialnych za Diecezjalne Rady Ruchów, Referaty Duszpasterskie ds. świeckich, ruchy, stowarzyszenia i wspólnoty zrzeszone w ramach ORRK Drodzy Przyjaciele!

W ramach diakonii ewangelizacji działającej przy ogólnopolskiej Radzie Ruchów Katolickich z okazji 3 rocznicy śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II podjęliśmy Ogólnopolską Modlitwę za Naród. Modlitwę zaaprobowali odpowiedzialni z ramienia Kościoła za ORRK, bp Bronisław Dembowski i O. Adam Schulz T.J. Drogą i światłem rozeznania do tej modlitwy są 3 cytaty z Pisma Świętego:" Jeśli dwaj z na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój ojciec, który jest w niebie"( Mt 18.19), "Zalecam więc przede wszystkim, by wspólne modlitwy... odprawiane były za wszystkich ludzi: za ...wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli wieść życie ciche i spokojne, z całą pobożnością i godnością."(1Tym 2,1–2) "Aby byli jedno w Nas , aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał"(J 17,21) Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Jana Pawła II pragniemy prosić, aby Duch Święty odnawiał nieustannie oblicze naszej polskiej ziemi, którą on tak bardzo ukochał. Chcielibyśmy, aby w każdej diecezji różne ruchy i stowarzyszenia i wszyscy, którzy tego pragną ( np. klerycy z seminariów duchownych, zakony etc.) zgromadzili się na wspólnej modlitwie w intencji spraw ogólnonarodowych, diecezjalnych, lokalnych – naglących, istotnych dla nas w tym czasie. Bardzo ważne jest podjęcie intencji tzw. "małych ojczyzn", środowisk, w których żyjemy. Wszystkie przecież stanowią naszą umiłowaną, obmytą krwią Jezusa i tylu pokoleń bohaterskich Polaków ojczyznę Polskę. Oczywiście centralnym miejscem tej modlitwy jest Eucharystia. Dobrze byłoby, gdyby posługi w czasie jej sprawowania podjęły różne ruchy i wspólnoty. Powyższe intencje dobrze byłoby podjąć w ramach modlitwy wiernych. Oprócz Mszy Świętej przewidujemy godzinną modlitwę przeprowadzoną przed lub po niej w dowolnej formie np. różańca, czuwania Taize, marszu lub spotkania modlitewnego, cichej adoracji Najświętszego Sakramentu itd. Aby podjąć tę modlitwę nie trzeba burzyć wcześniej ustalonego porządku ceremonii wyznaczonej na ten dzień. Jeśli z różnych powodów modlitwy nie da się przeprowadzić w diecezji wg podanego wyżej scenariusza, można to zrobić w dowolny sposób. W ostateczności ona może być także podjęta przez pojedyncze ruchy i wspólnoty. Ważne jest samo wspólne podjęcie intencji Ogólnopolskiej Modlitwy za Naród przez wstawiennictwo Sługi Bożego Jana Pawła II - jednoczącej we wszystkich diecezjach w Polsce w sposób duchowy ruchy i stowarzyszenia, zakony etc. Bardzo prosimy diecezje o potwierdzenie udziału w tej modlitwie na adres: mtopolska@tlen.pl lub telefonicznie: 504–132–575, 433615805. Do tej pory zgłosiło swój udział w niej ponad 20 diecezji. Pełną listę diecezji podamy po 2.04.2008. Przepraszamy, że do niektórych ta informacja dociera tak późno. Mieliśmy problemy z uzyskaniem kontaktów osób odpowiedzialnych za ruchy i stowarzyszenia w wielu diecezjach, a także po prostu tych, którzy chcieliby i mogli podjąć taką sztafetę modlitewną.

– W imieniu organizatorów Częstochowa, 22.02.2008 Koordynator diakonii ewangelizacji Małgorzata Stuła – Topolska


Relacje z "ogólnopolskiej sztafety modlitewnej"

– W imieniu Rady Zrzeszeń Katolickich Archidiecezji Warszawskiej potwierdzam udział w Ogólnopolskiej Modlitwie za Naród. Nasz udział koncentruje sie na organizacji i udziale w ceremoniach diecezjalnych przyjętych już wcześniej. I tak      1. Diecezjalny Dzień Ochrony Życia 31.03.br. – w programie Eucharystia pod przewodnictwem Ks. Biskupa Piotra Jareckiego i marsz obrońców życia na trasie Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej – Plac Piłsudzkiego (w trakcie rozważania Jana Pawła II na temat ochrony życia od urodzenia do naturalnej śmierci – organizatorzy Ruchy Obrony Życia i Wspólnota Wieczernikowa Rodzin      2.  Czuwanie Pokolenia JP 2 –Kościół Akademicki św. Anny 1.04.br. g. 21–24 – organizator Duszpasterstwo Akademickie św. Anny, udział ruchy młodzieżowe      3. Msza św. pod przewodnictwem Ks. Arcybiskupa Kazimierza Nycz – Kościół Akademicki św. Anny 2.04.br. godz.20 – organizator Duszpasterstwo Akademickie – udział członkowie wszystkich ruchów w archidiecezji – godz. 21.37 zapalenie znicza pamięci                            – Z wyrazami szacunku przewodniczący Rady Zrzeszeń Katolickich Archidiecezji Warszawskiej    

                                                        Jan Bober  

– Dziękuję za list. Przesłałam go do Księdza odpowiedzialnego za Radę Ruchów w diecezji elbląskiej. My robimy tak jak Ci mówiłam: Eucharystia w Katedrze, a po Niej marsz pod Krzyż papieski z rozważaniem tajemnic chwalebnych w modlitwie za nasze miasto. Pod Krzyżem Apel Jasnogórski i modlitwa o rychłą beatyfikację Jana Pawła II. – Beata Olszewska, świecki koordynator Odnowy w Duchu Świętym diecezji elbląskiej – W ramach Ogólnopolskiej Modlitwy za Naród, Archidiecezjalna Rada Ruchów Stowarzyszeń i Bractw Diecezji Częstochowskiej - w Kościele Rektorackim Imienia Maryi w Częstochowie podjęła modlitwę: Eucharystię i różaniec.


Posługi w czasie Eucharystii:

Przewodniczenie – ks. Prałat Marian Mikołajczyk, kanclerz Kurii Diecezjalnej Homilia – ks. Tomasz Knop, Wspólnota "Jordan" komentarze – Wspólnota "Jordan" czytanie – Neokatechumenat psalm , oprawa muzyczna – Stowarzyszenie "Nowa Ewangelizacja" modlitwa wiernych – Franciszkański Zakon Świeckich i Wspólnota Krwi Chrystusa dary - przedstawiciele Zarządu Rady Ruchów Służba ołtarza – Legion Maryi Prowadzenie różańca – Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego "Galilea"   – Ewa Tusińska – członek Zarządu ARRiBr, odpowiedzialna za grupę ruchów ewangelizacyjnych –2 kwietnia udało nam się zorganizować Marsz dla Jezusa. Inicjatorem była Odnowa, ale włączyły się w to dzieło wszystkie wspólnoty parafialne. Marsz był okazją do omodlenia całego miasta i przybliżenia nauczania Jana Pawła II. Zakończył się pod Jego pomnikiem. Program marszu był następujący: MIEJSCA ZATRZYMANIA SIĘ MARSZU (miejsca, w których będziemy się modlić; modlitwę poprowadzi jedna z wspólnot) Wstęp – ks. Mariusz Werner (nasz opiekun) 1.Kościół (plebania, dom parafialny) – Żywy Różaniec
– 1 tajemnica chwalebna różańca
2.Urząd Miasta - Akcja Katolicka
– pieśń
3.Hotel (bary, dyskoteki, Dom Kultury) – KSM
– pieśń
4.Cmentarz – Apostolstwo Dobrej Śmierci
– 2 tajemnica chwalebna różańca
5.Policja, Straż Pożarna, Straż Miejska – Rycerstwo Niepokalanej
– pieśń
6.Szkoła Podstawowa (pozostałe szkoły)- Kościół Domowy
– pieśń
7.Budynek AA – Ruch Trzeźwości
– 3 tajemnica chwalebna różańca
8.Biedronka (sklepy, stragany na rynku) – Koło Przyjaciół Radia Maryja
– pieśń
9.Więzienie – Odnowa w Duchu Św.
– pieśń
10.Dworzec PKP i PKS – Kółko Misyjne
– 4 tajemnica chwalebna różańca
11. Szkoła Specjalna, warsztaty terapii zajęciowej, Ośrodek Pomocy
Społecznej – Grupa Modlitewna
– pieśń
12.Przedszkola – Mali Rycerze, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
– pieśń
13.Medicus – służba zdrowia – Duchowa Adopcja
– 5 tajemnica chwalebna różańca
14.Zakłady pracy ( piekarnia, banki i inne) – Caritas
– pieśń
15.Pomnik Jana Pawła II – słowo Ks. Proboszcza
– pieśń

Zdjęcia z marszu są na naszej stronie www.odnowawieczernik.alleluja.pl/ i

www.wizjalokalna.pl/0,3502.html
SZCZĘŚĆ BOŻE – Gosia Trzemeska (diecezja pelplińska)

– Tym razem doszło. Rozesłałem to po diecezji (ziel. – gorz.), głównie po grupach odnowy. Trudno w tym momencie coś organizować, bo jest już zbyt późno, ale może ktoś to wykorzysta. Pozdrawiam ks. Andrzej Sapieha, diecezjalny koordynator Odnowy w Duchu Świętym
– Z radością przyłączymy się do modlitwy za Naród i naszą Ojczyznę. Modlitwę poprowadzimy w środę 2.04. od 18.00 do 20.30 ( Msza św. i spotkanie modlitewne). Pozdrawiamy serdecznie w Panu Jezusie. 
–Wspólnota Odnowy w Duchu Św.,– Rodzina Świętego Józefa – Wschowa – Diecezja zielonogórsko – gorzowska


– W dwóch miejscach w naszej diecezji taka modlitwa miała miejsce:
1) WSD w Opolu w trakcie wieczornych uroczystości dla mieszkańców całego miasta,
2) w trakcie Eucharystii i koncertu
uwielbienia w Raciborzu (liczny udział mieszkańców całego miasta).
Głosiłem w Raciborzu kazanie w trakcie tej Mszy oraz prowadziłem uwielbienie tego wieczoru. Formalnie więc w diecezja opolska włączyła się w to dzieło.
Spotkałem się też w ks. Piotrem Adamowem, który jest koordynatorem Wszystkich ruchów. Mówiłem z nim o Tobie. Przesyłam również jego adres: womada@qmail.com


– Ks. Eugeniusz Ploch,

– Przeżywaliśmy w minioną sobotę III Dzień świeckich w Kościele
Gdańskim w czasie którego poprosiłem liderów ruchów i wspólnot, by włączyli sie w modlitwę za naród. Gdańsk wiec sie modli w czasie Mszy św. na gdańskiej Zaspie, gdzie Jan Paweł II sprawował Msze św. w 1987 roku.

pozdrawiam w Panu
ks. Jacek Socha – opiekun Ruchów i Stowarzyszeń Diecezji Gańskiej

– Odpowiadając na apel do odpowiedzialnych za Diecezjalne Rady Ruchów,
Referaty Duszpasterskie ds. świeckich, ruchy, stowarzyszenia i wspólnoty zrzeszone w ramach ORRK, potwierdzamy, że diecezja warmińska włączy się do Modlitwy za Naród w 3 rocznicę śmierci Papieża. W tym dniu w różnych miastach wspólnoty istniejące w parafiach organizują na różny sposób uczczenia kolejnej rocznicy śmierci Jana Pawła II. Będą to: Eucharystia, przemarsze z modlitwą, koncerty ewangelizacyjne. Na pewno nie zabraknie Modlitwy za Naród, za nasze małe ojczyzny.Pozdrawiam. Z Panem Bogiem.

– Marcin, Dobre Miasto

– Diecezja siedlecka włącza się do modlitwy.

Pozdrawiam – ks. Sławomir Brodawka, diecezjalny koordynator Odnowy w Duchu Świętym


– Jestem ze wspólnoty AGAPE z Wałbrzycha. W naszym mieście już tradycyjnie 2 kwietnia odbywa się na stadionie Msza Św., której przewodniczy biskup świdnicki Ignacy Dec. W tym roku 2 kwietnia przypada w środę, dzień naszych spotkań wspólnotowych. Tradycyjnie już też w pierwszą środę miesiąca mamy wspólnotową Adorację Najświętszego Sakramentu. Grupka odpowiedzialnych po rozeznaniu podjęła decyzję, że zostawia członkom naszej wspólnoty wolność. Jeśli ktoś będzie miał ochotę i siły, weźmie udział w uroczystościach na stadionie. Natomiast pozostali spotkają się na Adoracji, którą postanowiono włączyć do sztafety Ogólnopolskiej Modlitwy za Naród przez wstawiennictwo Sługi Bożego Jana Pawła II. Choć w ten sposób chcemy być w łączności i zapalić jedno małe światełko sztafety. Ufamy, że ta inicjatywa przyniesie obfite owoce dla naszej ojczyzny.
Z Bogiem +
– W imieniu wspólnoty Sława Janiszewska

– Dzisiaj podejmujemy posługę liturgiczną na Eucharystii o godz. 21.00 w parafii Miłosierdzia Bożego przy ul. Ateńskiej 12 w Warszawie. Będziemy się modlić w intencji wyniesienia na Ołtarze Sługi Bożego Jana Pawła II, jak również w intencji Ojczyzny. 5–go kwietnia br. również w par. Miłosierdzia Bożego przy ul. Ateńskiej 12 nasze comiesięczne Czuwanie w intencji kapłanów i Ojczyzny , w czasie którego również włączymy powyższe intencje.

Diecezja Warszawsko-praska
Krystyna Zabłocka, świecki koordynator Odnowy w Duchu Świętym

– Diecezja Sosnowiecka potwierdza włączenie się w Ogólnopolską Modlitwę za Naród przez wstawiennictwo Sługi Bożego Jana Pawła II. Modlitwę za Naród…. rozpoczęto; Mszą świętą i okolicznościowym nabożeństwem w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Sosnowcu – Zagórzu; Nabożeństwem Różańcowym – pod przewodnictwem Ks. Biskupa Ordynariusza Adama Śmigielskiego na – Placu Jana Pawła II - miejscu spotkania Ojca Świętego z mieszkańcami Sosnowca i całego Zagłębia.

Trwa również nieustanna modlitwa w Kaplicy Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Sosnowcu – Zagórzu i Modlitwę za Naród przez wstawiennictwo Sługi Bożego Jana Pawła II podjęto także w licznych parafiach Diecezji Sosnowieckiej. Koordynator Ruchów i Stowarzyszeń Diecezji Sosnowieckiej
Ks. kan. Stanisław Jan Łyp

  – Witaj Małgosiu, pięknie zapowiadają się obchody 2 kwietnia w rocznicę śmierci naszego Papieża. Prawie cała Polska świętuje – chwała Panu! W załączniku nasz Wrocławski plakat zapraszający na marsz dla Jezusa. Miałam wyrzuty, że tak mało się zaangażowałam w to dzieło, ale widać modlitwa i pragnienie dobra miało być tą moją maleńką cząstką w tym wielkim dziele.
Pozdrawiam Ciebie serdecznie,
Z PB, Ewa Jurkowska

dołącza się Mariusz Zbanyszek – mariuszzbanyszek@o2.pl
WWW.eucharystia.pl


Modlitwę za Naród podjęło 28 diecezji

[Główna] [Powrót]