KRUCJATA MODLITWY
KRUCJATA MODLITWY ZA EWANGELIZACJĘ W POLSCEKrucjata została formalnie rozpoczęta w 1991 r. przez grupę 6 osób (jednego kapłana i 5 świeckich) mających wsparcie wspólnoty modlitewnej "Siloe" w parafii św. St. Kostki w Krakowie. Pierwszy informator z deklaracją włączenia się do modlitwy w intencji ewangelizacji został wydrukowany w nakładzie 3000 egz. w 1991 r. i rozesłany do różnych grup i wspólnot w Polsce. Diakonia Krucjaty przedstawiła ideę Ewangelizacji 2000 i samej Krucjaty Modlitwy ks. bp Janowi Szkodoniowi w Krakowie, który pobłogosławił temu dziełu. Od II 1992 r. w drugą niedzielę miesiąca sprawowana jest Eucharystia w intencji Ewangelizacji 2000 w kościele św. Andrzeja w Krakowie przy Zgromadzeniu Sióstr Klarysek, które podjęły Krucjatę Modlitwy. 7 stycznia 1994 r. była noc czuwania w intencji ewangelizacji i Forum "Ewangelizacja 2000" w bazylice OO. Dominikanów w Krakowie. Forum odbyło się 29 IX - 1 X 1994 i zgromadziło ok. 800 osób z całej Polski i krajów sąsiednich. Msze w kościele św. Andrzeja odbywały się do roku 2000.

Sposoby szerzenia Krucjaty:
  1. indywidualne kontakty
  2. spotkania i rekolekcje organizowane przez ruchy: Światło-Życie, Odnowę w Duchu Świętym, Katechumenat
  3. szkoły ewangelizacji i szkolenia ewangelizacyjne
  4. rekolekcje ewangelizacyjne w parafii
  5. środki społecznego przekazu: czasopisma i magazyny katolickie; informacja w książkach
  6. różne spotkania, wykłady, konferencje.


Do Krucjaty Modlitwy włączyło się 93 wspólnoty i 15 zakonów z 48 miejscowości oraz 77 osób nie zaangażowanych we wspólnotach - ogółem 351 osób.

Koordynacja Krucjaty Modlitwy w Polsce:
Maria Kantor, Rozdroże 17B/25; 30-333 Kraków

[Główna] [Powrót]