Kongres 2006


III Ogólnopolski Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich
Kongres Tematyczny poświęcony ewangelizacji
"Ewangelizacja dzisiaj. "Co mówi Duch do Kościołów ?" (Ap 3,13)
— znaki czasu, priorytety"
25 listopada 2006 r., Dom Pielgrzyma Amicus, ul. Hozjusza 2, Warszawa


Kongres poświęcony ewangelizacji pragnie ukazać nowe wyzwania, jakie stoją dziś przed tymi, którzy poświęcili się głoszeniu Dobrej Nowiny.
Podczas naszego spotkania przedstawiciele różnych szkół, kierunków i metod ewangelizacji przedstawią swoje doświadczenia w tej posłudze. Mamy świadomość, że dziś głoszenie Dobrej Nowiny napotka na wiele trudności, stąd nasz kongres będzie miejscem rozeznawania i poszukiwania nowych dróg dzielenia się Ewangelią z tymi, którzy jej nie znają lub znają powierzchownie.

Zapraszamy na nasze spotkanie wszystkich, którzy pragną się podzielić swoim doświadczeniem ewangelizacji oraz poszukują nowych inspiracji. Kongresowi będzie towarzyszyła prezentacja różnych metod ewangelizacji.

Ruchy i stowarzyszenia, które pragną wziąć w niej udział proszone są o kontakt z Anną Marią Kolberg tel. 0–696–305–275, poczta elekt. annamariako@tlen.pl

O. Adam Schulz SJ, Przewodniczący Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich
Małgorzata Stuła–Topolska, Koordynator Kongresu Tematycznego


[Program] [Dokumenty] [Główna] [Powrót]