INNE FORMY


Inne formy duszpasterskie

Seminarium Odnowy w Duchu Świętym — Rekolekcje dotyczące podstawowych prawd życia chrześcijańskiego: Miłości Bożej ponad wszelką miłość, naszej grzeszności, Jezusa Pana i Zbawiciela każdego człowieka, Ducha Uświęciciela prowadzącego nas do życia we wspólnocie Kościoła. Ich celem jest odnowienie sakramentów Chrztu i Bierzmowania przez osobiste oddanie życia Duchowi Świętemu, aby móc całkowicie należeć do Chrystusa i odnaleźć fundament życia, jakim jest dla każdego z nas radość bycia umiłowanym dzieckiem Ojca. Rekolekcje są przeznaczone dla młodzieży i dorosłych; szczególnie dla tych, którzy przygotowują się do sakramentów Chrztu i Bierzmowania.

KONTAKT: Piotr Olbrych, tel: 603399003, opiotro@tlen.pl


Możemy również pomóc głoszeniem kerygmatu i katechezą dla dzieci, młodzieży i dorosłych o różnorodnej tematyce z dziedzin teologii, psychologii, pedagogiki, socjologii.
Służymy pomocą w formacji liderów i animatorów wspólnot.
Pełnimy te posługi w ramach duszpasterstwa parafialnego na zaproszenie księży proboszczów, czy odpowiedzialnych za wspólnoty różnych ruchów i stowarzyszeń w Polsce i poza jej granicami.

KONTAKT: Mirosław Topolski, tel: 661440145, topolski@tlen.pl


Proponujemy także ewangelizację przez teatr i pantomimę
Wiele wspólnot i diakoni ewangelizacji przekazuje Dobrą Nowinę poprzez różne formy teatru. Do nich właśnie i do pragnących rozwinąć się w tej posłudze kieruję swoje zaproszenie i ofertę. Chrześcijański teatr ewangelizacyjny nawet jeśli jest to mała forma powinien cechować się profesjonalizmem i jasnym przekazem. Podczas warsztatów, które proponuje będziecie mogli zapoznać się z zasadami ruchu scenicznego i pracy w przestrzeni teatralnej bez względu na miejsce (scena, ulica, kościół czy choćby sala w domu katechetycznym). Proponuję zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych w skład, których wchodzą też : techniki mimiczne, wprowadzenie do technik scenicznych, emisja głosu, taniec, oraz produkcja przedstawienia czyli wprowadzenie w tajniki poruszania się na scenie, makijaż i kostiumy. Do każdych zajęć podchodzę indywidualnie w zależności od grupy wiekowej, oczekiwań i możliwości. Podczas warsztatów atmosfera jest przyjazna i ciepła gdyż dla mnie najważniejszy jest człowiek i to by wydobyć z jego wnętrza piękno, które w sobie nosi, a którym poprzez sztukę może dzielić się z innymi. Wiem też, że obcowanie z teatrem i jego tajnikami bywa niejednokrotnie uzdrawiające. Tym bardziej więc staram się być uwrażliwiona na to co dzieje się z kursantami podczas pracy. Zwieńczeniem dłuższej pracy jest zawsze przedstawienie, dające możliwość wykazania się przed publicznością. Zajęcia prowadzi Urszula Olbrych. W 2004 roku ukończyła trzyletnią szkołę dramy pantomimy i tańca pod kierunkiem amerykańskiej choreografki i dyrektora artystycznego tej szkoły Kathleen Thompson. Nabyte tam umiejętności dają jej możliwość prowadzenia warsztatów teatralnych z elementami pantomimy. W 2006 roku wzięła udział w przedstawieniu wyreżyserowanym przez panią Monikę Stalens aktorkę i reżyserkę teatralną rozszerzając jednocześnie wiedzę na temat pracy z amatorami na scenie.

Propozycja jest adresowana do wspólnot, diakonii ewangelizacji, księży i sióstr zakonnych — do wszystkich

KONTAKT: Urszula Olbrych, Tel: 693690404, tula@mixbox.pl


W ramach Stowarzyszenia działa Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym "NOWY SYJON"

(4kB) O.Tomasz Oleniacz SJ

Opiekę duszpasterską nad wspólnotą sprawuje O.Tomasz Oleniacz SJ – Rekolekcjonista i kierownik duchowy. Ukończył studia specjalistyczne z teologii duchowości na Papieskim Uniwersytecie Comillas w Madrycie. Pełnił funkcję ojca duchowego jezuickich kleryków w Krakowie. Obecnie jest dyrektorem Centrum Duchowości Księży Jezuitów w Częstochowie. Autor artykułów z dziedziny duchowości, zwłaszcza ignacjańskiej. Opublikował: "W duchowej szkole
św. Ignacego", Wydawnictwo WAM 2005.

KONTAKT: Piotr Olbrych
GG: 15881859,
opiotro@o2.pl
[Główna] [Powrót]