Konferencja 2003

Zaproszeni mówcy

Ks. Bp Faber MacDonald.Biskup diecezji św. Jana, New Brunschwick, Kanada. Przewodniczący Episkopatu Kanady ds. Środków Komunikacji Społecznej. Od 1970r. zaangażowany w Odnowę Charyzmatyczną w diecezji Charlottetown. Pełni funkcję Krajowego Koordynatora Odnowy w Kanadzie. Współpracuje z Renewal Ministries jako przewodniczący Kanadyjskiego Oddziału.

S Mary O'Duffy SMG. Dyrektor Stowarzyszenia Koordynatorów Katolickich Szkół Ewangelizacji w Europie z siedzibą w Rzymie. Współpracuje od wielu lat z o. Tomem Forrestem - założycielem programu - Ewangelizacja 2000. Jest znanym mówcą na wielu międzynarodowych konferencjach poświęconych ewanglizacji i formacji. Czynnie zaangażowana w rzeczywistość odnowy

Ks. Jim Birmingham Misjonarz pochodzący z Irlandii. Zaangażowany w Program Ewangelizacja 2000 - od daty jego powstania. Wiele lat pracowal w Afryce. Dyrektor Biura Stowarzyszenia Koordynatorów Katolickich Szkól Ewangelizacji w Afryce. Znany mówca, rekolekcjonista zaangażowany w formację duchową kapłanów. Aktywnie uczestniczy w życiu Odnowy Charyzmatycznej.

Patti Mansfield. Uczestniczyła w "Tygodniu Duquesne" w lutym 1967 r., który zapoczątkował Odnowę Charyzmatyczną w Kościele Katolickim. Od pierwszych dni Odnowy Patti prowadziła nauczanie, była zaangażowana w posłudze duszpasterskiej i przygotowała liczne publikacje. Jest częstym mówcą na konferencjach i rekolekcjach dla świeckich i kapłanów w USA i na całym świecie. Posługuje również darem proroctwa i darem słowa. Patti Mansfield jest autorką 3 książek na temat Odnowy Charyzmatycznej i świadectwa. Jest żoną Ala Mansfielda, koordynatora Odnowy Charyzmatycznej w Nowym Orleanie i matką czwórki dzieci. Razem z mężem organizuje coroczne konferencje Odnowy w USA,przygotowuje spotkania modlitewne i seminaria dla małżeństw, uczestniczy w spotkaniach z młodzieżą oraz rekolekcjach Odnowy. Mansfieldowie otrzymali papieski medal Pro Ecclesia et Pontifice.

Peter Herbeck V-ce dyrektor Renewal Ministries (Służby Odnowy) organizacji świeckiej promującej ewangelizację i katolicką Odnowę na całym świecie przez TV, radio, publikacje, konferencje, rekolekcje. Pater nadzoruje pracę świeckich zespołów misyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej, Azji, Afryce, w obu Amerykach i na Bliskim Wschodzie. Jest popularnym mówcą i autorem wielu publikacji na temat ewangelizacji i posługiwania darami duchowymi. Wielokrotnie odwiedzał kraje Europy Centralnej i Środkowej, Afryki, Ameryki Pn pomagając lokalnym kościołom w prowadzeniu ewangelizacji, posługiwaniu darami duchowymi, tworząc ewangelizacyjne zaspoły modlitwy wstawienniczej. Mieszka z żoną Debbie i czwórką dzieci w Ann Arbor, słuzy w parafi Chrystusa Króla w Ann Arbor. Ukończył filozofię na Uniwersytecie św. Tomasza w St. Paul, Minnesota. Posiada tytuł magistra teologii.

O. Tadeusz Hajduk, SJ jest Dyrektorem Centrum Duchowości oo.Jezuitów w Częstochowie. Doświadczonym Kierownikiem duchowym i prowadzącym ćwiczenia ignacjańskie. Do Towarzystwa Jezusowego wstąpił w 1981 r. Studiował filozofię w Krakowie, a teologię na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, w latach 1986-91; specajlizacja : teologia biblijna.


[Program] < [Galeria] [Główna] [Powrót]