Konferencja 2001

KOŚCIÓŁ KATOLICKI III TYSIĄCLECIA - WSPÓLNOTĄ ŚWIADKÓW JEZUSA
Częstochowa, 11-13.10.2001 - Jasna Góra, Aula O. Kordeckiego


Przedstawienie gości

Bp Faber MacDonald

Ks. Jim Birmingham

Patti Mansfield - podczas katechezy

Bp Faber i P. Herbeck - wsłuchani w katechezę o. Tadeusza Hajduka, SJ.

Peter Herbeck

Wspólna modlitwa uwielbienia

Archimandryta o. Sergiusz Gajek

Archm. o. Sergiusz przekazuje symboliczny krzyż Biskupowi Faber MacDonald

...na znak pojednania Wschodu z Zachodem

To była bardzo podniosła chwila

Komitet Organizacyjny Konferencji - Mirosław Topolski

Małgorzata Stuła-Topolska

[Goście] [Program] [Główna] [Powrót]