ACCSE 2003

Sprawozdanie z XIV spotkania ACCSE Europa w Rzymie
24-27.02.2003


Kolejne spotkanie Stowarzyszenia Koordynatorów Katolickich Szkół Ewangelizacji odbyło się w Rzymie w dniach 24-27.02.2003. Tematem spotkania były słowa Jana Pawła II: "Głoszenie słowa Bożego z apostolskim zapałem aż po krańce ziemi". Tegoroczne spotkanie miało wyjątkowy charakter. Po pierwsze odbyło się w Rzymie w okresie, gdy cały świat chrześcijański modli się o pokój na świecie. Po drugie, miało charakter ogólnoświatowy w związku ze spotkaniem kontynentalnych dyrektorów Ewangelizacji 2000, które odbywało się w tym samym terminie. Stąd w spotkaniu ACCSE wzięło udział 80 przedstawicieli z 36 krajów (w tym z 20 krajów europejskich). Po trzecie, 25 % uczestników stanowili kapłani łącznie z 3 biskupami: z Brazylii, Nigerii i Białorusi. Ponadto, na spotkanie przybyło dwóch biskupów z Watykanu: Kard. Arinze, Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów i przewodniczący Rady Papieskiej ds. Dialogu Międzyreligijnego, i arcybiskup Pittau, sekretarz Kongregacji ds. Nauczania Katolickiego.
Konferencję wprowadzającą zatytułowaną: "W świetle globalnej recesji jak możemy iść naprzód z mocą modlitwy?" wygłosił o. Tom Forrest, Dyrektor Ewangelizacji 2000. Podkreślił znaczenie i konieczność modlitwy jako potężnego środka ewangelizacji świata. Misja Kościoła i misja Chrystusa jest działaniem Boga, nie naszym dziełem. Misja opiera się nie na ludzkich możliwościach, lecz na mocy Zmartwychwstałego Chrystusa. O. Forrest przedstawił liczne biblijne przykłady skuteczności modlitwy, np. modlitwa Mojżesza. Uzupełnieniem konferencji o. Forresta były świadectwa s. Lemire, RJM, z Krajowej Rady Katolickiej Ewangelizacji w USA i E. Chauvet, kierującego stacjonarną szkołą ewangelizacji w Kanadzie.
Drugą konferencję wygłosiła Michelle Moran z Anglii. Temat brzmiał: "Ponowne spojrzenie na nasz zapał, wyrazy i metody programów formacyjnych. Ciągłość szkolenia liderów i formacji w szkołach i uniwersytetach". M. Moran skupiła się na formalnych aspektach ewangelizacji: metodach, strukturach i programach oraz ich zastosowaniu (ludzie nie pytają nas, w co wierzymy, ale czy nasza metoda czy program jest skuteczny). W programach ewangelizacyjnych należy zwrócić uwagę na 3 aspekty: wiara, przynależność, zachowanie. Trzeba także pamiętać, że nie możemy podjąć wyzwań, stojących przed nami obecnie, stosując koncepcje z przeszłości. Świadectwa z Europy przedstawili: Maria Kantor, z Polski i Albert Galea z Malty. Dotyczyły one wykorzystania internetu w ewangelizacji i Krucjacie Modlitwy.
W swojej homilii arcybiskup Giuseppe Pittau ukazał przykład pierwszych chrześcijan z Dz 4, podkreślając wagę modlitwy i słuchania słowa Bożego w ewangelizacji. Wskazał na przykład dwóch świętych: św. Benedykta z jego zasadą ora et labora i św. Franciszka z jego postulatem inkulturacji. Biblijny obraz rąk ojca przyjmujących marnotrawnego syna ukazuje, że każdy ewangelizator powinien doświadczać ojcowskiej miłości Boga.
Szczególne znaczenie miała wspaniała prezentacja kard. Rancisa Arinze zatytułowana: "Proklamacja w społeczeństwie zróżnicowanym religijnie i kulturowo". Taka proklamacja winna umieścić w swoim centrum orędzie Chrystusa, winna być głoszona z pośpiechem (2/3 ludności świata nie zna Chrystusa); winna zważać na kulturę - podziwiać to, co jest dobre w kulturze - oraz winna proponować, a nie narzucać Dobrej Nowiny. Kard. Arinze podkreślił również, że należy nazywać rzeczy po imieniu (odrzucając relatywizm), podobnie jak Ojciec Święty nie głosi tego, co mu się podoba, lecz to, co zostało mu przekazane.
Rozwój szkół i programów ewangelizacyjnych w Środkowej i Południowej Ameryce (multimedialne zestawienie danych) przedstawili: bp. Gonzalo del Castillo, Brazylia, ks. Pablo Isler Venegas, Chile, Manuel Elizagarate, Kuba i Victor Escalante, Meksyk.
Zespół prezentujący kontynent azjatycki prowadził ks. Gino Henriques. Ks. Gino podkreślił, że w obliczu globalnej recesji i braku pieniędzy apostolskie ubóstwo winno być nierozłączną częścią proklamacji. Zwrócił uwagę na 5 aspektów ewangelizacji: modlitwa, proklamacja, prześladowanie, ubóstwo i wytrwałość. O. Fritz Budmiger, OFM Cap. pracujący na Borneo, ukazał swoją szkołę parafialną obejmującą 80 wiosek. W ciągu 13 lat działalności szkoły o. Budmiger przeszkolił 1500 świeckich ewangelizatorów. Patrick Clegg z Nowej Zelandii wspomniał o inicjatywie obchodów 30-lecia Evangelii nuntiandi w Melbourne, Australia, w 2005 r. Ostatnie świadectwo przedstawił Chee Woo Cheong z Korei Pł. Jego szkoła kerygmatyczna przeszkoliła 10 000 ewangelizatorów w ciągu 12 lat
Ewangelizację w Brazylii reprezentował Roberto Machado, który przedstawił śmiały i nowatorski projekt Parku Kyrios, chrześcijańskiego parku rozrywki. Zwiedzający park mają przechodzić przez 8 stacji, które pomogą im uświadomić sobie potrzebę Zbawiciela i poznać orędzie Jezusa Chrystusa. R. Machado wręczył CD z projektem parku każdemu uczestnikowi spotkania ACCSE, z prośbą o modlitwę.
Bp Anthony Gbuji z Nigerii przedstawił rozwój szkół Dzieje II i powstanie Instytutu św. Pawła w swojej diecezji. Świadectwo pary świeckich misjonarzy w Egipcie uświadomiło nam, co to znaczy ewangelizować w krajach muzułmańskich i jak wielkie owoce może przynieść ewangelizacja prowadzona wśród trudności i prześladowań. Podkreślili oni, że należy ukazywać muzułmanom szczerą miłość, nie potępiać ich, lecz dać szansę doświadczenia Bożej miłości. W ubiegłym roku odbył się kurs biblijny na Cyprze, który zgromadził 120 osób z 19 krajów arabskich. W roku 2002 egipscy misjonarze przeszkolili na krótkich kursach biblijnych w 9 krajach arabskich 22 000 osób.
Jednym z punktów spotkania ACCSE jest poznanie lokalnego Kościoła. Tym razem była to wizyta w bazylice NMP na Zatybrzu, gdzie codziennie gromadzi się na modlitwie Wspólnota Sant'Egidio. Została założona w 1968 r. w Rzymie jako ruch świecki, który charakteryzuje: modlitwa, ewangelizacja, solidarność z ubogimi, ekumenizm i dialog. Obecnie do Wspólnoty należy ponad 40 000 członków na całym świecie.

Podsumowując, tegoroczne spotkanie ACCSE w Rzymie z jednej strony dało obraz ewangelizacji w Kościele katolickim na początku III tysiąclecia, a z drugiej strony uświadomiło konieczność ponownego rozpalenia apostolskiego zapału i połączenia nowoczesnych środków i metod z podstawowymi elementami orędzia ewangelicznego: miłością i ubóstwem, prześladowaniem i wytrwałością, modlitwą i mocą Ducha Świętego

oprac. Maria Kantor


[Główna] [Powrót]