ACCSE 2000

XIII spotkanie ACCSE/2000 w Kosickiej Beli, Słowacja, 9-12.05.2002

Znaki nadziei i słowa pokoju


Kolejne spotkanie ACCSE odbyło się w Słowacji, gdzie gospodarzem była Wspólnota Jana Chrzciciela w Koszycach. Zgromadziło 71 uczestników z 17 krajów Europy oraz z USA i Afryki. Po raz pierwszy uczestniczyły osoby z Ukrainy. Wspomniano w modlitwie ks. Salvatore Tumino z Sycylii, który odszedł do Pana.

Pierwszą katechezę pt. Przekazywanie radosnej nadziei Dobrej Nowiny wygłosił o. Tom Forrest. Podkreślił rolę Ducha Świętego i Jego darów, posługując się metaforą diamentów: nawet diamenty są śmieciami w porównaniu z darami i owocami Ducha. Wymienił też momenty radości w życiu Jezusa i w naszym życiu, podkreślając, że radość jest dobrem Bożym i chrześcijanie nie mogą być smutni, lecz powinni dzielić się radością Bożą.

Bp Anthony Gbuji z Nigerii przedstawił dzieło ewangelizacji w Nigerii, gdzie obecnie działa ponad 150 szkół. W jego diecezji powstał pierwszy międzynarodowy Instytut Ewangelizacji św. Pawła.

Mario Capello ukazał chrześcijańskie cnoty: wiary, nadziei i miłości jako cechy skutecznych liderów Kościoła. Potrzebujemy tych cnót, aby nasz wysiłek ewangelizacyjny był wiarygodny.

Albert Galea przedstawił stronę internetową Nowej Ewangelizacji: www.Evangelization2000.org, która obejmuje wszystkie najważniejsze aspekty ewangelizacji na świecie: Modlitwa, Proklamacja i Formacja.

Biskup lokalnej diecezji Alojz Tkač celebrował Eucharystię z uczestnikami ACCSE, i swojej homilii przypomniał o nakazie głoszenia Dobrej Nowiny na krańcach ziemi.

Omawiano również sprawę narodowych spotkań ACCSE/2000. S. O'Duffy zwróciła uwagę, że nie wszyscy koordynatorzy są wierni zobowiązaniu ACCSE do uczestnictwa w coroczncyh spotkaniach organizowanych przez Biuro w Rzymie. Przypomniano, że międzynarodowe spotkania ACCSE może zwoływać jedynie Zespół Dyrektorów Ewangelizacji 2000.

Na spotkaniu poruszono też temat ewangelizacji w seminariach duchownych i Światowego Dnia Młodzieży w Toronto. Ustalono, że kolejne europejskie spotkanie ACCSE odbędzie się w Rzymie w dniach 24-27 lutego 2003, kiedy również odbędzie się spotkanie Zespołu Dyrektorów Ewangelizacji 2000.

z ang. opr. Maria Kantor


Tłumaczenie listu do
s. Mary O'Duffy,
dyrektora ACCSE 2000/Europe
Via San Sebastianello, 16
Piazza di Spagna
00187 Roma

Sekretariat Stanu
Wydział I, Sprawy Ogólne

Watykan, 20 kwietnia 2002
Czcigodna Siostro Mary,

Ojciec Święty przyjął z zadowoleniem wiadomość, że Stowarzyszenie Koordynatorów Katolickich Szkół Ewangelizacji odbywa swoje coroczne spotkanie w Koszycach, Słowacja, w dniach 8-12 maja 2002, i w duchu radości wielkanocnej przesyła modlitewne życzenia dla uczestników tego spotkania. Pamiętając, że Kościół ma być "znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego" (Lumen gentium, 1), Jego Świątobliwość modli się, by to spotkanie umocniło w uczestnikach tę duchowość komunii, która doprowadziła św. Teresę z Lisieux do ujrzenia, "że Miłość obejmuje wszystkie powołania, że Miłość jest wszystkim". Albowiem to z tej komunii zakorzenionej w Trójcy Świętej pochodzą owe "znaki wiary" i "słowa pokoju", które są tak bardzo potrzebne w tych niespokojnych czasach.
Prosząc o świeże wylanie darów Ducha Świętego na to spotkanie i powierzając to dzieło wstawiennictwu Maryi, Matce Kościoła, Ojciec Święty z radością udziela Stowarzyszeniu Koordynatorów Katolickich Szkół Ewangelizacji swego Błogosławieństwa Apostolskiego jako znak nieskończonego miłosierdzia w Zbawiciela świata.
Z najlepszymi życzeniami
Oddany w Chrystusie

Monsignor Pedro López Quintana

[Główna] [Powrót]