ACCSE 2000

XII spotkanie ACCSE/2000 w Hradec Kralove, Czechy, 10-13.05.2001


Kolejne spotkanie ACCSE/2000 Europe odbyło się w Czechach w dniach 10-13 maja 2001. Gospodarzami były szkoły z Pilzna i Pragi. W spotkaniu uczestniczyło 72 delegatów z 20 krajów. Po raz pierwszy uczestniczyli przedstawiciele szkoły ewangelizacji z Łotwy i Litwy.
Temat spotkania brzmiał: "Wezwanie o nową wiosnę w Ewangelizacji 2000" na podstawie listu Jana Pawła II Novo Millenio Ineunte. W katechezie otwierającej spotkanie o. Tom Forrest, CSsR, mówił o zbliżaniu się "nowej wiosny" ewangelizacji. Przedstawił jeszcze dwa tematy: "Wezwanie do jedności" oraz "Wcielenie w Słowie". Anna Capello z ICPE poruszyła temat "Eucharystia i ewangelizacja". Michelle Moran, dyrektor szkoł ewangelizacji "Syjon" przedstawiła praktyczne sposoby odpowiedzi na wyzwania Ewangelii i kultury we współczesnym świecie. Jenny Baker przedstawiła Program Alfa. Noel Chircop ukazał rozwój ewangelizacji młodzieży: duszpasterstwo w szkołach, parafiach i wspólnotach. Omówił plany ewangelizacji podczas Światowego Dnia Młodych w Kanadzie w dniach 24-28.07.2002. Wspomniał również o zapotrzebowaniu na film "Jezus" - 15.000.000 kaset.
Uczestnicy spotkali się z biskupem Dominikiem Duką OP. Postanowiono stworzyć stronę internetową ACCSE/2000 Europe poświęconą szkołom/centrom ewangelizacji oraz bieżącemu nauczaniu nt. ewangelizacji. Następne spotkanie ACCSE odbędzie się w dniach 9-12 maja 2002 w Koszycach na Słowacji.


PIERWSZE ZNAKI NOWEJ WIOSNY
o. Tom Forrest

Często cytuję słowa Jana Pawła II: "Na progu trzeciego tysiąclecia Odkupienia Bóg przygotowuje wielką wiosnę chrześcijaństwa, której początek można już dostrzec" (Redemptoris missio 86)
Jaki jest już początek tej wiosny:?

1. Wylanie Ducha Świętego trwające cały wiek
Rok 1900 - powstanie Kościoła Zielonoświatkowego
Rok 1960 - odnowa charyzmatyczna w Kościołach protestanckich
Rok 1967 - odnowa charyzmatyczna w Kościele katolickim

2. Słowo "ewangelizacja" stało się powszechnie używane, szczególnie przez nauczanie zawarte w: Evangelii nuntiandi oraz Redemptoris missio
Papież określa siebie jako "pielgrzyma ewangelizacji". W centrum przygotowań do Wielkiego Jubileuszu była ewangelizacja.

3. Zaangażowanie świeckich w parafiach
4. Udział młodzieży w życiu Kościoła oraz Światowych Dniach Młodzieży
5. Doświadczenie duchowe:
- "głód Boga" według słów Matki Teresy
- pragnienie świętości
- zapał do Biblii
- zaangażowanie wśród studentów
- "słowo wśród nas"
- odnowiony zapał do modlitwy
- nawrócenia wśród żydów, tzw. żydzi mesjanistyczni
- rozczarowanie indywidualizmem, materializmem, niezależnością

6. Nowe znaki
- o. Marcello Rossi w San Paulo, Brazylia, odprawia trzy razy w tygodniu msze, które gromadzą 25.000 do 50.000 wiernych
- msze na stadionie w Rio de Janeiro gromadzące 150.000 wiernych
- 75 mln pielgrzymów, którzy przeszli przez drzwi święte
7. Wybór kard. Wojtyły na papieża

Pismo Święte mówi o dwóch definicjach rozeznania duchowego. Pierwsza definicja: rozeznanie to świeży umysł, duchowy sposób myślenia, a drugi to: umysł według zamysłu Chrystusa. Rozeznanie jest darem mocy i jest podstawowym darem lidera. Nie jestem liderem, ponieważ dobrze głoszę kazania. Czy Mojżesz umiał mówić? To Aaron umiał przemawiać, a jednak Mojżesz był liderem. Mojżesz poznał zamysł Boży. Jestem liderem, gdy wiem, o co Bóg mnie prosi i czego Bóg pragnie. Lider nie powinien mówić: "Idź!", lecz raczej "Przyjdź!". Lider idzie śladami Boga.

z ang. opr. Maria Kantor


[Główna] [Powrót]