ACCSE 2000

W JEGO IMIĘ IDŹ
VII SPOTKANIE STOWARZYSZENIA KOORDYNATORÓW KATOLICKICH SZKÓŁ EWANGELIZACJI W KRAKOWIE, 3-7 maja 1995


Wezwanie Jezusa Chrystusa do głoszenia Dobrej Nowiny jest szczególnie aktualne w obliczu zbliżającego się Jubileuszu 2000 lat od narodzin Zbawiciela. Znaczenie i praktyczna realizacja tego wezwania były tematem konferencji, świadectw i dzielenia się uczestników kolejnego spotkania koordynatorów katolickich szkół ewangelizacji, które po raz pierwszy miało miejsce w Europie Wschodniej w dniach 3-7 maja 1995. w seminarium XX Zmartwychwstańców w Krakowie, zbudowanym na kształt świątyni jerozolimskiej. Spotkanie zgromadziło 65 delegatów z 35 szkół i centrum ewangelizacyjnych z 17 krajów Europy.
Tematem pierwszego dnia były dwa ostatnie dokumenty Jana Pawła II: Tertio millennio adveniente i Evangelium vitae. O. Manuel Casanova, SI, dyrektor Biura Ewangelizacja 2000 w Rzymie, przedstawił list apostolski papieża, który wyznacza drogę przygotowania Jubileuszu Roku 2000. Celem pierwszej fazy przygotowań (lata 1994-96) będzie głębsze uświadomienie chrześcijanom wartości i znaczenia Jubileuszu Roku 2000, który jako czas łaski ma być modlitwą uwielbienia i dziękczynienia za dar Wcielenia i Odkupienia dokonanego przez Syna Bożego. "Jubileusz powinien utwierdzić w dzisiejszych chrześcijanach wiarę w Boga, który objawił się w Chrystusie, umocnić nadzieję, wyrażającą się w oczekiwaniu na życie wieczne, ożywić miłość, czynnie służącą braciom" (Tertio, 31). Faza druga przygotowań, od 1997 do 1999 roku, ma mieć charakter trynitarny. Tematem refleksji 1997 roku będzie: "Jezus Chrystus, jedyny Zbawiciel świata, wczoraj, dziś i na wieki" (Hbr 13, 8). Szczególnie w tym roku chrześcijanie winni powrócić do Biblii, ponownie odkryć Chrzest jako fundament życia chrześcijańskiego, odkryć katechezę jako "naukę Apostołów" oraz Maryję jako wzór wiary autentycznie przeżytej. Rok 1998 będzie poświęcony Duchowi Świętemu, ponownemu odkryciu Jego obecności i działania w Kościele przez Bierzmowanie, charyzmaty i posługi. Zadaniem wierzących będzie odkrycie cnoty nadziei oraz wartości jedności wewnątrz Kościoła. Temat roku 1999: Bóg Ojciec pomoże odkryć chrześcijanom pielgrzymowanie do domu Ojca, będzie wezwaniem do nawrócenia, okazaniem miłości, sprawiedliwości i pokoju, wyśpiewaniem Magnificat z Maryją, wybraną córką Ojca. Po konferencji o. M. Casanowy był czas na dzielenie się już podjętymi działaniami przygotowującymi Jubileusz.
Ks. Jim Birmingham przedstawił papieską encyklikę Evangelium vitae jako szczególne wezwanie i zadanie ewangelizatorów do obrony życia ludzkiego. Nastepnie Mario Capello z Cetrum Ewangelizacyjnego na Malcie przedstawił projekt: Europe Arise. Będzie to seminarium praktycznej ewangelizacji dla młodzieży, zorganizowane w dniach 27-31 lipca 1995 r. w Brescii, we Włoszech, po którym przygotowane grupy wyjadą do różnych parafii w calej Europie, by przeprowadzić kursy, oazy i inne formy ewangelizacji młodzieży. Drugi dzień poświęcony był tematowi ewangelizacji w Europie Środkowo-Wschodniej. Złożyły się na niego głównie świadectwa i dzielenie się doświadczeniem ewangelizacji w parafii i na ulicach, placach i wyjazdach ewangelizacyjnych. Podkreślano ważność inkulturacji, dostosowania metod i sposobów ewangelizacji do uwarunkowań religijnych i społecznych krajów postkomunistycznych. O. Daniel Ange OP mówił o swojej współpracy w ewangelizacji z prawosławnymi i grekokatolikami, podkreślając wspólne dziedzictwo świętych i męczenników oraz postawę miłości, która buduje jedność. Zacharie Faraq, Egipcjanin mieszkający w Genewie, mówił o ewangelizacji muzułmanów w Europie. Wielu z nich przyjmuje wiarę w Jezusa Chrystusa, lecz nie może jej otwarcie wyznawać ze względu na presję swojego środowiska. Muszą chodzić do meczetów, lecz tam modlą się nie do Allaha, lecz do Chrystusa. Wspaniała ewwangelizacja dokonuje się również przez świadectwa żon dyplomatów. Wszyscy mówcy podkreślali konieczność współpracy i wysiłku zespołowego, przestrzegając przed postawą izolacji jako jednym z największych niebezpieczeństw i wyzwań nowej ewangelizacji. Tego dnia Eucharystii przewodniczył ks. bp Jan Szkodoń, który w swoim słowie uwypuklił znaczenie wielości i różnorodności posług i charyzmatów w ewangelizacji.
W trzecim dniu rozważano ewangelizację w rodzinie i przez rodzinę. Swoje świadectwa złożyłi: Marek i Dorota Maczuga pracujący jako katecheci w jedynej parafii katolickiej w Tomsku na Syberii (Marek ukończył teologię na Papieskiej Akademii Teologicznej w Karkowie, a Dorota - psychologię na KULu); Vladimir i Katerina Izranov z Nowosybirska, którzy zostali zewangelizowani i ochrzczeni w 1992 r. a teraz ewangelizują w swoim środowisku (Vladimir jest docentem medycyny, a Katerina ukończyła konserwatorium muzyczne) oraz Tadeusz i Wanda Papuga z grupy Ruchu Światło-Życie w Krakowie. Podkreślili oni, że zaangażowanie rodziny w ewangelizacji winno mieć charakter długofalowy, a jej wyjazd misyjny może przybrać formę kilkutygodniowej pomocy profesjonalnej, np. medycznej, prawniczej czy organizacyjnej lub kilkuletniego pobytu na placówce misyjnej.
Wieczorem tego dnia odbyło się spotkanie modlitewne z członkami grup i szkół ewangelizacyjnych z Krakowa i okolic. Celem spotkania było dzielenie się doświadczeniami ewangelizacyjnymi oraz wspólna modlitwa w intencji ewangelizacji Polski i Europy.
Stowarzyszenie Koordynatorów Katolickich Szkół Ewangelizacji ma charakter nieformalny a jego spotkania zmierzają przede wszystkim do tworzenia ducha wspólnoty i współpracy pomiędzy istniejącymi przedsięwzięciami ewangelizacyjnymi. W takiej też atmosferze przebiegało spotkanie w Krakowie. Służyło budowaniu ducha braterstwa i jedności. Dodało wszystkim jego uczestnikom zachęty, wzbudziło nową gorliwość i zapał do podjęcia wyzwania roku dwutysięcznego, do budowania jeszcze bardziej chrześcjijańskiego Trzeciego Tysiąclecia.

opr. Maria Kantor


[Główna] [Powrót] [Zdjęcia]