ACCSE 2000

VI Spotkanie Stowarzyszenia Koordynatorów Katolickich Szkół Ewangelizacji w Mediolanie


W dniach 13-17 IV 1994 r. odbyło się coroczne spotkanie koordynatorów katolickich szkół ewangelizacji (ACCSE/2000 - Association of Coordinators of Catholic Schools of Evangelization) w parafii S. Eustorgio w Mediolanie, gdzie w małych grupach dzielenia, tzw. komórkach parafialnych, spotyka się ponad 1000 wiernych. W spotkaniu wzięło udział 62 delegatów z 38 szkół ewangelizacji z 17 krajów Europy. Gospodarzem spotkania był proboszcz bazyliki, ks. Pigi Perini, który zapoczątkował ewangelizacyjny system komórek parafialnych w 1988 r. Obecnie istnieje 70 komórek, w których parafianie spotykają się na modlitwie, dzieleniu i czytaniu Pisma Świętego, raz w tygodniu przez dwie godziny. Spotkania w domach parafian są prowadzone przez przygotowanych animatorów.
Tematem tegorocznego spotkania ACCSE/2000 były słowa z Mt 28, 19: "Czyńcie uczniów ze wszystkich narodów". Pierwszą konferencję Koszt bycia uczniem, która stanowiła przedmiot refleksji i dzielenia pierwszego dnia, wygłosił ks. Jim Bermingham, dyrektor ACCSE/2000 Africa. Podreślił on, że bycie uczniem Chrystusa jest przede wszystkim odpowiedzią na Jego powołanie: "Chodź i zobacz", odpowiedzią na wezwanie Jana Pawła II do nowej ewangelizacji i odpowiedzią na potrzeby współczesnego Kościoła. Cechą ucznia jest: przemiana w Chrystusie (Mk 8, 34-38), oddanie Bogu całego serca, zostawienie swoich dóbr, poddanie woli (Mt 10, 34), czynienie uczniów. Koszt bycia uczniem Jezusa Chrystusa jest bardzo duży, największą ceną przez przemiana mentalności - metanoia.. Po konferencji było dzielenie się w grupach, co to znaczy być uczniem i jaki koszt się z tym wiąże. Ważnym momentem tego dnia było uczestnictwo w spotkaniu komórek parafialnych, które poprzedziło wyjaśnienie systemu komórek parafialnych oraz adoracja Najświętszego Sakramentu.
W drugim dniu tematem rozważań było czynienie uczniów i metody ewangelizacji. Poszczególne referaty przedstawiali dyrektorzy parafialnych i stacjonarnych szkół ewangelizacji. Mówili między innymi o treści orędzia ewangelizacyjnego, metodach skutecznej ewangelizacji, postawach ewangelizatora i niebezpieczeństwach, jakie niosą różne środki i metody ewangelizacji. W południe uczestników spotkania przyjął kard. Carlo Maria Martini, który podkreślił, że ewangelizacja należy do całego Kościoła, do każdego wierzącego, dlaczego zatem, zapytał, istnieje potrzeba szkół ewangelizacji dla czegoś, co winno być zasadniczą cechą każdego chrześcijanina. W krótkim słowie do koordynatorów wspomniał o potrzebie ewangelizującego Kościoła, potrzebie rozeznania, jak dzieje apostolskie są pisane w obecnym świecie.
Tematem trzeciego dnia było: Czynienie uczniów a metodologie szkół. Głównym celem wystąpień było przedstawienie metodologii różnych szkół: kerygmatycznej szkoły Wspólnoty Jana Chrzciciela z Camparmo, Włochy; Centrum Ewangelizacji z Mainhingen, Niemcy; Wspólnoty Życia i Kontemplacji z Chemin Neuf, Francja; Międzynarodowego Centrum Ewangelizacji na Malcie; Instytutu Katechetycznego z Suwałk, prowadzącego zajęcia na Litwie i Białorusi oraz Parafialnej Szkoły Katechumenatu z Tomska, Syberia. Wieczorem była liturgia pojednania i sakrament pokuty.
W ostatnim dniu, niedzieli, tematem była Ewangelizacja przez liturgię, a punktem centralnym uczestnictwo w niedzielnej Eucharystii w bazylice S. Eustorgio. Msza św. sprawowana była według obrządku ambrozjańskiego i trwała ponad dwie godziny. Pół godziny przed Mszą św. 50 animatorów komórek parafialnych modliło się z księdzem proboszczem w zakrystii w intencji tej liturgii i parafii. W liturgii, pod przewodnictwem ks. proboszcza, ponad 30 świeckich pełniło 26 różnych posług, średnia wieku ministrantów - 40 lat. Wszystkie części liturgii podkreślały wspólnotowy wymiar Kościoła: uroczyste powitanie wszystkich, którzy pierwszy raz przyszli do tego kościoła, przedstawienie kapłanów sprawujących Eucharystię, komentarze do czytań biblijnych, znak pokoju po liturgii słowa, przyniesienie darów: kolekty pieniężnej i koszów z żywnością i ubraniami dla misji na Filipinach, procesja komunijna, w której wierni podchodzili trzymając rękę na ramieniu drugiej osoby, Komunia pod dwoma postaciami i rozmowy kapłanów z wiernymi przed kościołem po zakończeniu Eucharystii. Należy podkreślić, że była to normalna Msza niedzielna w parafii, pełna dynamicznej wiary i modlitwy.

opr. Maria Kantor


[Główna] [Powrót] [Zdjęcia]