ACCSE 2000

V Spotkanie Stowarzyszenia Koordynatorów Katolickich Szkół Ewangelizacji w Helvoirt, Holandia


Cel ACCSE postawiony przez koordynatorów szkół ewangelizacji w 1987 r.: "Wysiłek zbudowania wspólnoty duchowej i wzajemnej współpracy pomiędzy członkami katolickich szkół ewangelizacji" został zrealizoany na kolejnym spotkaniu w Holandii. Tematem spotkania brzmiał: "Ewangelizujący Kościół". Przybliżył go bp Paul Cordes, wiceprzewodniczący Papieskiej Rady ds. Świeckich. O. T. Forrest mówił o ACCSE jako posłudze ewangelizującego Kościoła. O. Casanova przybliżył słowa Jana Pawła II dotyczącego zadania Kościoła w Europie: odnowionej ewangelizacji i skutecznej pomocy w budowaniu "nowej Europy". Ojciec Święty określił zadania takiej ewangelizacji: "promowanie coraz głębszej wspólnoty pomiędzy diecezjami i narodowymi konferencjami biskupów, zwiększona współpraca ekumeniczna między chrześcijanami, przezwyciężenie trudności zagrażających przyszłości pokoju i postępu ludzkiego oraz wzmocnienie faktycznej i skutecznej kolegialności kierarchicznego communio".
Delegaci pracujący na Ukrainie, Białorusi, Syberii i Albanii przedstawili swoją posługę i plany ewangelizacyjne w tych krajach. Kilka szkół zobowiązało się udzielić im pomocy: wysłać swoich członków i ufundować stypendia na szkolenia ewangelizatorów, organizowanych przez szkoły zrzeszone w ACCSE. Na spotkaniu została również przedstawiony rozwój Krucjaty Modlitwy w Polsce.
Szczególnym wydarzeniem była wizyta w Fundacji "Świadcząc o Bożej miłości" założonej przez Pieta i Trude Derksen z Eindhoven. 20 kapłanów pod przewodnictwem bp Cordesa sprawowało Eucharystię w kaplicy Fundacji. Popołudniu przeprowadzono ewangelizację na rynku w Eindhoven. Dwie szkoły: Katholisches Evangelisationsschule z Maihingen (Lucia Schreiner) i ICPE w Oppenau (Annette Brazier) przedstawiły tańce i pantonimiczne scenki ewangelizacyjne.

opr. Maria Kantor


[Główna] [Powrót]